dierenarts Verhofstede Eric

de gezondheid van uw dier is mijn zorg !

Mijn Blog

Blog

Anegria verzorgt zijn opgenomen ezels beter dan ooit

Posted on 4 December, 2016 at 12:57 Comments comments ()
Ezelopvangcentrum Anegria  heeft een ezelhospitaal voor de opgenomen ezels !

Opening kliniekruimtes ezelopvangcentrum “ANEGRIA”  03/12/2016

 Anegria-vrienden,

 Genodigden,

 Collega’s,

 

Een lint doorknippen als dierenarts is toch wel apart , en dan nog voor de ingebruikname van een “ezelskliniek” waarin  je je werk doet !

 

De naam kliniek voor de buitenwereld en de media is hier niet van toepassing , dit kunnen we enkel realiseren als er een permanente wachtdienst van dierenartsen is. Misschien ooit in de toekomst !

 

Intern voor Anegria is de kliniek een heuse opsteker om de opgenomen ezels beter te kunnen verzorgen als tandverzorger, hoefsmid en dierenarts. Hierbij is de nakende opbouw van een quarantainestal en ruimte een bijkomende troef om zoönosen en aangifteplichte ziekten zoals schurft, infectieuse anemie, droes, …bij ezels op te vangen. Het toegekende “Equilabel” statuut  getuigt  dat de inzet en de voorzieningen voldoen aan de normen.

De opzet van een kliniek houdt ook in dat er praktische onderricht voorzien wordt aan ezelhouders of geïnteresseerden over voeding, verzorging en vaccinaties zoals griep en tetanus.

Is dit nodig ? Ja , onze ezels zijn “te dik”, onverzorgd op hoeven, tanden en haarvacht, ze zijn meestal niet gechipt of ontwormd, De meeste eigenaars doen niet aan geboorteplanning , ze laten alles over aan “moeder” natuur. Om  te gemoet te  komen aan de noden om te castreren is er het hengstenplan , waarbij dierenartsen en eigenaren de hengsten naar het ezelopvangcentrum kunnen brengen , deze verblijven er tot volledige genezing , zeker belangrijk bij oudere hengsten waar stress niet te onderschatten is !

 

Onze vaststelling dat de ezels , opgenomen in het opvangcentrum , beduidend kleiner zijn dan in onze buurlanden, baart ons zorgen over de factor “inteelt” met zijn complicaties levensvatbaarheid , hartafwijkingen, kleinere dieren.

 

Het team “ Anegria” neemt het voortouw om de ezel als vergeten diersoort terug op de kaart te zetten.

Dit kunnen we niet alleen, maar samen met dierenvrienden, crowdfunding, bijdragen materieel als financieel en erfenissen kan dit project slagen om te groeien tot een rots in de branding , naar het evenbeeld van het Britse Donkey Sanctuary !

 

Bedankt Kristel,

Bedankt jullie allen !

 

 

 

 

Akkefietje van de natuur !

Posted on 25 June, 2015 at 16:54 Comments comments ()

SOMS GAAT HET FOUT !

In de dierenwereld loopt ook niet alles volgens de regels van de ontwikkeling bij  pasgeborenen !
Op deze foto merk je vooral op dat dit kalf 2 kopjes heeft, en als je goed kijkt merk je een open rugje ! Dit zijn zware misvormingen waardoor de levensvatbaarheid nihil is .
Dit kalfje is dan ook kort na de keizersnede overleden !
Dit zijn de kronkels van de natuur die we moeten aanvaarden !

ezelopvangcentrum "Angria"

Posted on 13 May, 2015 at 11:15 Comments comments ()
Een uitdaging ! de opwaardering van een vergeten dier : de ezel !

Recentelijk heb ik de opdracht aanvaard om een ezelopvangcentrum te begeleiden te Sint Gillis Waas. Om dit goed uit te voeren heb ik uiteraard mezelf bijgeschoold door literatuur en
last but not least een bedrijfsbezoek van 3 dagen te brengen aan het Britse  "Donkey Sanctuary" in Devon.(foto's)
Naast een bezoek aan het onthaalcentrum , waar trouwens iedereen welkom is en vrij mag rondlopen, zijn er rondleidingen geweest in de ezelkliniek, in het isolatiegedeelte waar alle nieuwe binnengebrachte ezels gedurende 6 weken volledig worden doorgelicht, bijgestuurd en sociaal begeleid worden. Zo kunnen de ezels terug in groep leven en terug een nieuwe thuis vinden.
Op dit terrein ( 400 hectare) is er ook een afdeling "asinotherapie", waar kinderen en volwassenen met motorieke, fysieke, mentale beperkingen de kans krijgen om te relaxen op de rug van een ezel! Grandioos!
 : welkom ezel bij de ingang !
welkom ezel bij de ingang !
de ezels in alle glorie na 6 weken herstel
 : de ezels in alle glorie na 6 weken herstel
Stevens zijn er contacten gelegd voor verdere ondersteuning van het project "Anegria".

Woordje van de dierenarts !

Posted on 14 February, 2014 at 13:14 Comments comments ()
Beste bezoekers,


een woordje van de dierenarts:
via de media krijg je een bepaald beeld over de  dierenarts , dit siert de dierenarts !

Doch wil ik even toelichten dat het werk van een dierenarts meer is dan wat je voorgeschoteld
krijgt op het scherm .

Het beeld van een onderzoek en de behandeling met het geven van prikjes slaat natuurlijk meest aan bij het publiek, en als blijkt dat het dier er wel bij vaart, dan is iedereen gelukkig en tevreden !

de dierenarts houdt ook toezicht op de volksgezondheid en de voedselveiligheid, de meeste dierenartsen hebben bij het begin van hun ambt een eed afgelegd bij de orde der dierenartsen,
onder toezicht van de overheid, waar de dierenarts belooft er toezicht op te houden en te melden.
Vanaf dat moment krijgt hij de titel "aangenomen dierenarts" ( vroeger rijksdierenarts-rijksveearts).
Bijvoorbeeld is de hondsdolheid een gevaar voor de mens, en moet de dierenarts ingevoerde
pups controleren of deze wel degelijk zijn gevaccineerd en op het juist moment.
Bij vaccinatie tegen hondsdolheid wordt het prikje gegeven , en wordt dit genoteerd in het vaccinatieboekje en afgetekend , deze handtekening op dit document is een zekerheid dat de eigenaar en zijn omgeving geen risico  lopen van een besmetting op te lopen door hun eigen dier.

Een ander actueel voorbeeld is het antibioticabeleid, de oprukkende ongevoeligheid van kiemen voor antibiotica bij de mens is een grote zorg ! Daarom gaan de dierenartsen bewust welbepaalde antibiotica niet meer gaan gebruiken om die te reserveren voor de humane geneeskunde, zodat de mens meer kans krijgt om te genezen.

Kortom er schuilt meer achter ons beroep dan vermoed wordt !  Eric