dierenarts Verhofstede Eric

de gezondheid van uw dier is mijn zorg !

Mijn Blog

Blog

Woordje van de dierenarts !

Posted on 14 February, 2014 at 13:14
Beste bezoekers,


een woordje van de dierenarts:
via de media krijg je een bepaald beeld over de  dierenarts , dit siert de dierenarts !

Doch wil ik even toelichten dat het werk van een dierenarts meer is dan wat je voorgeschoteld
krijgt op het scherm .

Het beeld van een onderzoek en de behandeling met het geven van prikjes slaat natuurlijk meest aan bij het publiek, en als blijkt dat het dier er wel bij vaart, dan is iedereen gelukkig en tevreden !

de dierenarts houdt ook toezicht op de volksgezondheid en de voedselveiligheid, de meeste dierenartsen hebben bij het begin van hun ambt een eed afgelegd bij de orde der dierenartsen,
onder toezicht van de overheid, waar de dierenarts belooft er toezicht op te houden en te melden.
Vanaf dat moment krijgt hij de titel "aangenomen dierenarts" ( vroeger rijksdierenarts-rijksveearts).
Bijvoorbeeld is de hondsdolheid een gevaar voor de mens, en moet de dierenarts ingevoerde
pups controleren of deze wel degelijk zijn gevaccineerd en op het juist moment.
Bij vaccinatie tegen hondsdolheid wordt het prikje gegeven , en wordt dit genoteerd in het vaccinatieboekje en afgetekend , deze handtekening op dit document is een zekerheid dat de eigenaar en zijn omgeving geen risico  lopen van een besmetting op te lopen door hun eigen dier.

Een ander actueel voorbeeld is het antibioticabeleid, de oprukkende ongevoeligheid van kiemen voor antibiotica bij de mens is een grote zorg ! Daarom gaan de dierenartsen bewust welbepaalde antibiotica niet meer gaan gebruiken om die te reserveren voor de humane geneeskunde, zodat de mens meer kans krijgt om te genezen.

Kortom er schuilt meer achter ons beroep dan vermoed wordt !  Eric

Categories: dierenarts